Comunicarea dincolo de cuvinte

Home » Blog » Comunicarea dincolo de cuvinte
2018-06-20

 

Ne aflăm într-o permanentă baie de semnale pe care le emitem și le receptăm permanent, ceea ce ne permite să ne conectăm cu viața din jurul nostru. Fiecare organism viu deține un câmp energetic complex obținut prin compunerea mai multor câmpuri energetice care aparțin elementelor din structura sa, din aproape în aproape, pornind de la energia de câmp a moleculelor. Astfel, plantele, animalele și oamenii sunt înconjurați ca o anvelopă de un biocâmp unic, emițând radiații electromagnetice și fiind totodată influențați în evoluția câmpului lor energetic, favorabil sau nociv, de mediul în care se află. Biocâmpul se propagă sub formă de unde.

 

Experimental s-a demonstrat că există un fenomen de biocomunicație prin care spre exemplu celulele din același lot, deși plasate separat, comunică între ele, informându-se cu privire la starea lor de sănătate. Fenomenul de biocomunicație a fost folosit pentru a explica de ce plantele reacționează la gândurile și intențiile noastre. Ele sesizează prezența câmpului energetic emis de om și reacționează în concordanță cu  semnificația și valențele sale afective. O serie de experimente au relevat că în fața unui pericol plantele reacționează violent, pe când la contactul cu un om care le tratează cu gentilețe răspunsul este blând, fapt redat de mișcările unui osciloscop conectat.

 

În același registru, se pare că și la oameni există o comunicare în afara limbajului, doar prin forța gândului. Vorbim de vreo două milioane de ani, după ce mult mai mult de atât am tăcut și totuși am relaționat eficient. Aceasta ar putea însemna că și oamenii au dispus de un prelimbaj telepatic ce s-a atrofiat odată cu apariția limbajului articulat. Probabil că fiecare dintre noi mai păstrează o formă latentă a acestui tip de comunicare.

 

Cum funcționează ea? Informația elaborată în creierul emițătorului se presupune că se poate transmite prin vehiculul câmpului energetic la receptor. În experimentele efectuate s-a observat că receptorul are nevoie de o limitare a stimulilor veniți din afara organismului și de o îngustare a câmpului conștiinței. De asemenea s-au înregistrat modificări obiective în cursul fenomenului telepatic precum scăderea rezistenței electrice la nivelul pielii, adică o creștere a conductibilității electrice cutanate, inclusiv în zonele cu rol de ”antenă” din organism (ex. creștetul capului), ceea ce se întâmplă de fapt în mod normal în plan fiziologic atunci când trăim  emoții. Acest fapt poate însă fi interpretat și ca o facilitare a posibilităților de transmitere și recepție. Relaxarea psihică se pare că este o condiție îndeosebi pentru receptor în telepatia provocată experimental, în timp ce în cea spontană s-a remarcat că receptorul este într-o stare de mare tensiune afectivă. Totodată, s-a concluzionat că putem primi informații care rămân cantonate doar în subconștient, putându-ne totuși influența.

 

În cursul experiențelor de biocomunicare, la creierul receptor ajunge exact informația emisă, așa cum a fost formulată. Gândul poate fi considerat o forță materială, adică un câmp energetic. De aceea, autorii preocupați de aceată temă afirmă că un oarecare gând, chiar nemărturisit, poate în anumite condiții să provoace o acțiune atunci când este receptat de alt creier.

 

Comunicarea biologică bazată pe un transfer de energie interuman se pare că nu este influențată de distanță. Sunt binecunoscute numeroase situații în care persoane între care există o legătură afectivă (ex. membrii ai unei familii) simt suferința celui apropiat, în același fel, nefiind în proximitate și neputând comunica pe canalele uzuale. Există studii în cursul cărora fenomenul de transmitere nu a fost perturbat de distanțe de mii de km, fiind mai pregnant la nivel de imagine și impuls.

 

Aceste realități au totuși o acțiune subtilă și sunt prea puțin înțelese. Ele nu anulează liberul arbitru, capacitatea noastră de autodeterminare, ci dimpotrivă, pot constitui un imbold de a alege cu grijă ce fel de gânduri și emoții nutrim și transmitem în jur. Prin aceasta ne influențăm propriile relații cu lumea în care trăim.

 

 

Bibliografie:

 

Constantin, D. (1981). Inteligența materiei. București: Editura Militară.

Blog
Nevoia de legături emoționale securizante cu alții persistă întreaga viață.
Psiholog ONLINE
Anxietatea ori depresia pe care o trăiești este semnalul că ceva trebuie schimbat în gândurile sau/ și în acțiunile tale. Contactează psihologul sau psihoterapeutul înainte ca dificultățile să se intensifice. Îți propun în calitate de specialist în sănătatea mentală să pornim împreună în călătoria de vindecare a psihicului tău, cu mijloacele științei, cu implicarea amândorura. Îndrăznește, iar ziua de mâine îți va mulțumi.
© Copyright 2024 psih. Radomir Roxana
Facebook Twitter Google