Intervenție în cazul tulburărilor de comportament și de învățare

Home » Servicii pentru copii și părinți » Intervenție în cazul tulburărilor de comportament și de învățare

Dificultăţile comportamentale ale copilului sunt semnalate părintelui de educatori şi părinţi ai altor copii, respectiv sunt observate clar în cursul activităţii cotidiene în familie. Atunci când paleta de măsuri coercitive sau recompensatoare este epuizată şi eşecul copilului în anumite sarcini este evident, părintele caută ajutor în exterior, adresându-se medicului sau/ şi psihologului. Unii doresc „să afle o părere”, bănuind cu nu poate fi  o problemă serioasă, pe când alţii așteaptă ca specialiştii „să rezolve problema” şi copilul să devină ca ceilalţi: atent, „cuminte”, cu rezultate satisfăcătoare la şcoală.   

 

Problemele de adaptare ale copilului cu disfuncţii ale atenţiei, impulsiv şi hiperactiv sunt puternic amprentate de calitatea interacţiunilor din cadrul familiei. Abilităţile parentale se numără printre factorii psihosociali relevanţi pentru ADHD.

 

De atitudinea pe care familia o are depinde implicarea în realizarea intervenţiei, deci reuşita acesteia. Este necesar ca părinţii să își însuşească unui nou mod de raportare la copil și să se implice în realizarea terapiei.

 

Datorită solicitărilor educaționale, majoritatea școlarilor mici fac în mod normal progrese rapide în toate domeniile: capacitățile senzoriale, orientare spațială, organizarea spațiului, percepția timpului, atenție, memorie, inteligență etc. Totuși, există unii copii care în ciuda unei inteligențe normale au dificultăți în a-și forma deprinderile de a citi, a scrie și a socoti. În aceste cazuri este necesară diagnosticarea și intervenția cât mai timpurie în mediul familial și școlar.

Blog
Nevoia de legături emoționale securizante cu alții persistă întreaga viață.
Psiholog în Timișoara
Gândurile noastre iraționale sau negative și experiențele suprasolicitante generează suferință psihică, reacții dezadaptative și dezechilibre organice. Recomandabil este să avem o atitudine activă pentru a restaura sănătatea mentală și fizică. Consilierea psihologică și psihoterapia sunt interacțiuni interumane sanogene orientate spre găsirea de soluții la provocările emoționale, comportamentale și existențiale stresante pe care le întâlniți la un moment dat. Totuși, viața este mai importantă decât terapia. Bunăstarea noastră sufletească sporește dacă zi de zi cultivăm toleranța, generozitatea, curajul, emoțiile pozitive și raționalitatea.
© Copyright 2020 psih. Radomir Roxana
Facebook Twitter Google