Evaluare psihologică

Home » Evaluare psihologică

Cabinetul psihologic din Timișoara realizează evaluări psihologice pentru toate categoriile de vârstă, întocmind rapoarte psihologice necesare frecvent în cadrul diverselor comisii de evaluare din cadrul structurilor DGASPC (exemplu: pentru încadrarea în grad de handicap, adopție) și în alte contexte oficiale/ informale.

 

Care este utilitatea psihologiei clinice și a evaluării psihologice?

 

Psihologia clinică este domeniul științific orientat spre investigarea mecanismelor psihologice responsabile de starea de sănătate și boală.

 

 

Termenul „clinic“ nu se referă la spital/ clinică, ci la abordarea individualizată a persoanei pentru o cunoaștere a caracteristicilor sale.

 

 

Astfel, prin psihodiagnostic și evaluare clinică:

 

- se identifică stările psihologice de sănătate și/sau boală și mecanismele care le-au generat

 

- se evaluează nivelurile cognitiv, subiectiv-emoțional, comportamental și de personalitate.

 

 

Ca domeniu psihologic avansat, psihologia clinică deține în prezent un repertoriu consistent de proceduri sigure și riguroase, fiind influențată de modelul medical.

 

Pe scurt, evaluarea psihologică înseamnă cunoașterea persoanei. Astfel, ea are rolul de a ghida intervențiile psihologice de tipul consilierii psihologice și a psihoterapiei. Pe lângă aceasta, există o serie de cadre formale care reclamă realizarea unui raport de psihodiagnostic și evaluare clinică, precum admiterea în instituții de învățământ superior, contextul judiciar ori solicitarea încadrării în grad de handicap a persoanele cu retard, demențe, tulburări de personalitate sau psihoze.

 

Exemple de probe psihologice (teste psihologice) utilizate de cabinetul psihologic Radomir Roxana din Timișoara pentru realizarea evaluărilor psihologice pentru toate categoriile de vârstă:

 

- Chestionar de evaluare a copiilor (ECI-4)
- Chestionar de evaluare a copiilor de vârstă școlară (CSI-4)
- Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA)
- Chestionar de evaluare a simptomelor adolescentului (ASI-4)
- Chestionar de evaluare a strategiilor de învăţare (SMALSI)
- Chestionarul de coping cognitiv-emoţional (CERQ)
- Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric (PDSQ)
- Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3 (EDI-3)
- Scala de abordare strategică a copingului (SACS)
- Scala de evaluare a tulburărilor din adolescență (APS-SF)
- Matrici Progresive Standard (SPM) pentru evaluarea inteligenței
- Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de pe Axa I a DSM-IV
- Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de pe Axa II a DSM-IV
- Interviul Clinic Structurat pentru DSM-IV, versiunea pentru copii (KID SCID)
- Mini-Mental State Examination (MMSE 2) destinat evaluării deteriorării cognitive
- Inventarul de Depresie Beck (BDI II)
- California Psychological Inventory (CPI)  
- Inventarul de Personalitate Freiburg (FPI)
- NEO Personality Inventory, Revised (NEO PI-R)
- teste proiective

 

Blog
”99% dintre lucrurile de care ne este frică nu ni se întâmplă,”
Psiholog în Timișoara
Gândurile noastre iraționale sau negative și experiențele suprasolicitante generează suferință psihică, reacții dezadaptative și dezechilibre organice. Recomandabil este să avem o atitudine activă pentru a restaura sănătatea mentală și fizică. Consilierea psihologică și psihoterapia sunt interacțiuni interumane sanogene orientate spre găsirea de soluții la provocările emoționale, comportamentale și existențiale stresante pe care le întâlniți la un moment dat. Totuși, viața este mai importantă decât terapia. Bunăstarea noastră sufletească sporește dacă zi de zi cultivăm toleranța, generozitatea, curajul, emoțiile pozitive și raționalitatea.
© Copyright 2020 psih. Radomir Roxana
Facebook Twitter Google